SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu

56 639 95 00
http://www.bstorun.pl/
biuro@bstorun.pl

Bank Spółdzielczy w Toruniu jest jednym z czołowych banków spółdzielczych w Polsce. Poprzez sieć swoich placówek odgrywa znaczącą rolę na rynku usług finansowych w województwie kujawsko-pomorskim. Wraz z grupą ponad 200 banków współtworzy Spółdzielczą Grupę Bankową, której usługi oferowane są w ponad 1800 placówkach, położonych przede wszystkim na terenie centralnej i północno-zachodniej części Polski.

Godziny otwarcia

Oddział
Pn-Pt 09:15 – 17:00

Centrala
Pn-Pt 08:00-16:00

Lokalizacja Firmy : Pawilon

4-sgb-bank-spoldzielczy