FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARPOL – Rafał Predenkiewicz

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: 

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu ogółem: 110 891,01PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 110 891,01 PLN
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARPOL – Rafał Predenkiewicz

 

www.mapadotacji.gov.pl